BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/04/2016: SPT hạ dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/04/2016, SPT đã hạ dung lượng kết nối VNIX tại TP.HCM từ 2 cổng 1Gbps thành 1 cổng 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của SPT - VNIX như sau:

   VNIX HN: 1 Gbps

   VNIX HCM: 1 Gbps