BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/08/2013: CMCTI nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/08/2013, CMCTI đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại TP.HCM từ 2 cổng 1Gbps thành 1 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của CMCTI - VNIX như sau:

   VNIX HN: 2 Gbps

   VNIX HCM: 10 Gbps

   VNIX ĐN: 1 Gbps