BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/10/2015: SPT dừng kết nối VNIX tại ĐN

Ngày 01/10/2015, SPT đã dừng kết nối VNIX tại Đà Nẵng. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của SPT - VNIX như sau:
 
   VNIX HN: 1 Gbps
 
   VNIX HCM: 2 Gbps