BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/11/2015: VTVCAB kết nối VNIX tại HN

Ngày 01/11/2015, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVCAB đã chính thức kết nối VNIX tại Hà Nội với dung lượng kết nối là 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 138 Gbps