BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 04/04/2013: VDC nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

 Ngày 04/04/2013, VDC đã nâng dung lượng kết nối VNIX tại HCM. Tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của VDC - VNIX như sau:

    VNIX HN: 10Gbps

    VNIX HCM: 20Gbps