BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 08/04/2013: VIETTEL nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

Ngày 08/04/2013, Viettel đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Hà Nội từ 2 cổng 1Gbps thành 1 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của Viettel - VNIX như sau:

   VNIX HN: 10 Gbps

   VNIX HCM: 20 Gbps

   VNIX ĐN: 2 Gbps