BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 11/12/2015: VNNIC tổ chức Hội nghị thành viên kết nối VNIX

Sáng ngày 11/11/2015, tại Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia - VNIX và với sự có mặt đông đủ của các thành viên ISP kết nối VNIX.

Tổng lưu lượng trao đổi qua VNIX từ ngày đầu thành lập (ngày 8/11/2003) đến 30/11/2015 đạt 356,510,531 Gbytes. Lưu lượng trao đổi qua VNIX từ đầu năm 2015  đạt  89,520,024 GB tăng 1,32% so với cùng kỳ năm 2014 ( đạt 67,818,200 GB). Tổng số thành viên hiện nay là 18 doanh nghiệp ISP đang kết nối tới các điểm VNIX tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tổng băng thông kết nối 146 Gbps, trong đó có nhiều doanh nghiệp kết nối dung lượng lớn như VNPT (50Gbps), Viettel (32Gbps), CMC Telecom (21Gbps) …

Hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX đã tiếp tục được hoàn thiện và phát triển mở rộng. Thông qua các điểm trung chuyển lưu lượng Internet VNIX và các kết nối ngang hàng khác, lưu lượng trong nước hoàn toàn qua lại giữa các kết nối trong nước, không có hiện tượng đi vòng quốc tế, nhờ đó các dịch vụ Internet trong nước luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và tiết kiệm chi phí cho mọi doanh nghiệp….

Đặc biệt, hệ thống VNIX chính thức kết nối IPv6, cùng với mạng DNS quốc gia, mạng của các ISP, VNIX trở thành nhân tố chính hình thành lên mạng IPv6 quốc gia theo đúng lộ trình chuyển đổi IPv6 quốc gia, hiện đã có 10 thành viên là các ISP kết nối chạy song song IPv4/IPv6.

(Xem chi tiết)