BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/07/2013: VTN kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack

Ngày 15/7/2013 VTN đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX tại HN, TP.HCM chạy dualstack (sử dụng địa chỉ IPv6 qua kết nối hiện tại)