BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 17/04/2013: CMCTI hạ dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 17/04/2013, CMCTI đã hạ dung lượng kết nối VNIX tại HN và HCM - mỗi điểm giảm 1Gbps. Như vậy, tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của CMCTI - VNIX như sau:

  • VNIX HN: 2Gbps
  • VNIX HCM: 2Gbps
  • VNIX ĐN: 1Gbps