BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 24/09/2015: VNPT Net dừng kết nối VNIX tại Đà Nẵng

Ngày 24/09/2015, VNPT Net dừng kết nối VNIX ĐN, như vậy băng thông của VNPT Net kết nối VNIX hiện nay là:
 
VNIX HN: 20 Gbps
 
VNIX HCM: 22 Gbps