BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 23/08/2019: VNNIC tổ chức hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX-NOG 2019)

Ngày 23/08/2019, Theo kế hoạch hoạt động về quản lý, vận hành khai thác hệ thống Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX) năm 2019, Trung tâm Interent Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX-NOG 2019) với chủ đề “Peering & DNS” tại thành phố Nha Trang.

Trước đó một ngày, 22/08/2019, VNNIC đã phối hợp với Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC) và Trung tâm Thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) tổ chức chương trình đào tạo triển khai RPKI. RPKI là hệ thống hạ tầng khóa công khai tài nguyên, sử dụng để xác thực thông tin tài nguyên (IP/ASN) trước khi định tuyến trên mạng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động định tuyến. Khóa học đã cung cấp các nội dung liên quan đến việc nâng cao nhận thức về an toàn an ninh trong định tuyến liên mạng và hướng dẫn các học viên, đơn vị thành viên triển khai RPKI cho hệ thống mạng của mình

Tin tức chi tiết của sự kiện tham khảo tại: https://www.vnnic.vn/tintuc/doi-moi-mo-hinh-hoat-dong-vnix-theo-chuan-muc-quoc-te-va-thao-luan-ve-xu-phat-trien-chung-cua