Tài liệu tham khảo | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu tham khảo

  • Chuyển giao tên miền ngược trong IPv4

    Cũng chung mức cao nhất (root) với giống hệ thống tên miền thuận là “.”. nhưng các cấp tiếp theo trong không gian tên miền ngược trong IPv4 lần lượt là “arpa” và “in-addr”. Do đó các tên miền thuộc không gian tên miền ngược trong IPv4 sẽ thuộc miền (domain) “in-addr.arpa.”.

  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức doanh nghiệp lập kế hoạch chuyển đổi sang IPv6

    Địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt. IPv6 là thế hệ địa chỉ tiếp theo được phát triển, thúc đẩy sử dụng để thay thế cho IPv4 tiếp nối hoạt động Internet. Với chiều dài 128 bít, IPv6 cung cấp một không gian địa chỉ khổng lồ đủ để đảm bảo cho nhu cầu phát triển dài hạn của Internet toàn cầu. IPv6 được thiết kế và cấu trúc khác biệt so với IPv4, chính vì vậy, việc quy hoạch, quản lý, sử dụng địa chỉ cũng có nhiều điểm khác biệt.