BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Câu hỏi thường gặp

Câu1: ENUM là gì?

ENUM đã được phát triển như là một giải pháp để trả lời câu hỏi làm thế nào các phần tử mạng có thể tìm thấy các dịch vụ trên Internet mà chỉ dùng một số điện thoại và mở rộng khái niệm ‘gọi’. Khi đó máy điện thoại, với vùng phím số giới hạn trong 12 nút, được thiết kế để có thể truy cập các dịch vụ Internet. Như vậy Enum là sự hội tụ giữa mạng PSTN và IP networks, về cơ bản có thể thấy đó là việc ánh xạ một số điện thoại từ mạng chuyển mạch điện thoại công cộng (PSTN) thành một chức năng thể hiện Internet tương ứng (sau này chúng ta sẽ thấy đó là các tên miền).

ENUM có một số ý nghĩa và khái niệm. Đó là tên của một giao thức phân giải các số điện thoại dạng đầy đủ thành các tên miền dạng chuẩn sử dụng cơ sở hạ tầng DNS sẵn có. Đó là tên của một nhóm làm việc do IETF thành lập nhằm phát triển các giao thức ánh xạ các số điện thoại với các tên miền hay các tài nguyên trên Internet có sử dụng DNS. ENUM còn là tiêu đề của RFC 2916, một tài liệu về giao thức đã được phê chuẩn trong đó thảo luận về việc dùng DNS lưu trữ các số E.164 và các loại hình dịch vụ liên quan đến chuẩn E.164.

ENUM không làm xáo trộn kế hoạch đánh số trước đây và cũng không làm thay đổi hệ thống số điện thoại cũng như việc quản lý nó. ENUM sẽ không làm lãng phí nguồn tài nguyên số điện thoại bởi nó dùng chính các số hiện có.

Câu 2: Chuẩn E.164 là gì? Tại sao lại dùng E.164 cho ENUM ?

E.164 là tên quy hoạch đánh số điện thoại quốc tế được đưa ra và quản lý bởi Tổ chức viễn thông quốc tế (ITU), nó chỉ rõ về định dạng, cấu trúc cũng như việc phân cấp quản lý các số điện thoại. “E.164” ngụ ý là tài liệu của ITU mô tả về cấu trúc hệ thống các số điện thoại. ITU đưa ra và quy định các mã quốc gia, nhưng việc quản lý các số điện thoại trong mỗi quốc gia lại được chính phủ uỷ quyền cho một cơ quan viễn thông thuộc quốc gia đó nắm giữ. Như vậy một số E.164 dạng đầy đủ bao gồm mã quốc gia, mã vùng hoặc thành phố, và cuối cùng là số điện thoại. Ví dụ chuỗi số chuẩn đầy đủ đối với số điện thoại 04-5564951 ở Hà Nội (có mã vùng là 04) thuộc Việt Nam (có mã quốc gia là 84) sẽ là +84-04-5564951

Các số E.164 thích hợp trong việc dùng ENUM bởi vì chúng là một hệ thống sẵn có và đã được chuẩn hoá cho việc kết nối toàn cầu. Hơn thế nữa, các mã quốc gia và cấu trúc đánh số của quốc gia đó luôn có xu hướng ổn định trừ khi có sự thay đổi hoàn toàn về hệ thống viễn thông dẫn đến sự sắp xếp lại.

Câu 3: Các lợi ích chính mà ENUM mang lại cho người sử dụng là gì ?

ENUM tạo cho người dùng Internet một cơ hội chọn lựa một trong số các dịch vụ sẵn có để liên lạc với người khác dù ở bất kỳ đâu khi người gọi chỉ biết một số của anh ta. ENUM cho phép người dùng có khả năng truy cập các dịch vụ Internet cơ bản và tài nguyên khai thác từ điện thoại Internet (hệ thống điện thoại truyền thống kết nối tới các cổng Interner hoặc các dịch vụ proxy) cùng với các thiết bị kết nối Internet có đầu vào chỉ giới hạn trong các chữ số toán học.

ENUM mang đến cho người dùng chức năng lựa chọn độ ưu tiên cho việc nhận các dịch vụ viễn thông đầu vào và cung cấp cho người dùng mức cao hơn quyền điều khiển các giao tiếp. Ví dụ, một người dùng có thể chỉ định một độ ưu tiên cho các tin nhắn hộp thư thoại thông qua các cuộc gọi trực tiếp trong ngày hoặc xác định việc chuyển cuộc gọi đến một thiết bị đầu cuối nào đó như điện thoại di động hoặc máy tính để bàn có kết nối Internet. Một số ứng dụng có tiềm năng của ENUM sẽ được thảo luận tới trong tài liệu này.

Câu 4 : Những khách hàng nào có thể sử dụng ENUM ?

Mặc dù ENUM có thể sử dụng cho các cá nhân với điện thoại nhà riêng, nhưng khách hàng cũng có thể là các tập đoàn, các tổ chức, cơ quan chính phủ, các tổ chức quân sự, phi quân sự và các host của những người dùng khác.

Câu 5 : ENUM sẽ làm việc như thế nào đối với các thuê bao điện thoại chuẩn ? Việc hình dung hệ thống ENUM đối với các thuê bao sẽ như thế nào ?

Ví dụ nếu như một khách hàng thông thường tạo một cuộc gọi thoại từ một Internet Phone tới một Internet Phone khác thì tất cả các bước chuyển đổi và truy vấn trong môi trường Internet giữa chúng là trong suốt đối với người dùng. Đối với người khởi xướng cuộc gọi và người nhận cuộc gọi đều cảm thấy đây giống như một cuộc gọi trong mạng PSTN. Tất nhiên các thuê bao sẽ phải xác định những dịch vụ ENUM nào họ mong muốn sử dụng.

Câu 6 : Những ứng dụng nào có thể dùng ENUM ?

ENUM kết nối một số điện thoại với một host hoặc tài nguyên trên Internet mà host đó có khả năng nhận và tạo các cuộc gọi. ENUM cũng có thể kết nối giữa các đầu cuối cùng là điện thoại IP hoặc từ một điện thoại IP qua một gateway được thiết kế để kết nối với mạng PSTN. Các kết nối đa dạng đó phù hợp với các điểm đầu cuối tương thích với giao thức SIP hoặc H.323 vốn dĩ vẫn tồn tại giữa ranh giới các vùng.

Các ứng dụng tiềm năng của ENUM chính là khả năng có thể vươn xa của nó, tuy nhiên các ứng dụng chủ yếu của ENUM lại tập trung vào hai lĩnh vực. Một là dịch vụ thoại qua IP (VoIP) và thứ hai là giao thức thoại dùng cho thư điện tử (Voice Protocol for Internet Mail – VPIM). Mục đích lâu dài của công nghệ VoIP là tạo ra các cuộc gọi qua Internet có chất lượng cao dễ dàng và thuận tiện như đối với các cuộc gọi PSTN thông thường. Còn mục tiêu của công nghệ VPIM là phát triển một cơ cấu kỹ thuật toàn diện thông qua đó hệ thống thư thoại có thể trao đổi các tin nhắn thông qua mạng IP. ENUM mang lại tính khả chuyển đầy sáng tạo giúp cho các hệ thống thư thoại tìm kiếm và trao đổi các bản tin cùng với việc hoạt động liên mạng.

Bên cạnh VoIP cùng với VPIM, các ứng dụng được thảo luận rộng rãi nhất, còn có các khả năng ứng dụng khác đối với ENUM, bao gồm và không hạn chế đó là Internet Fax các dịch vụ Instant Messaging …

Câu 7 : ENUM làm việc như thế nào ?

Khi một số điện thoại được đưa vào hệ thống, nó được biên dịch thành một dạng địa chỉ Internet tuân theo các bước sau:

1. Số điện thoại sẽ được bổ xung để trở thành một số E.164 dạng đầy đủ bằng cách thêm vào mã vùng và mã quốc gia. Ví dụ: tại Hà Nội số 5564951 sẽ trở thành +84-04-5564951, trong đó 84 đại diện cho mã quốc gia Việt Nam. Dấu cộng “+” biểu thị ký tự đầu tiên của một số E.164 dạng chuẩn đầy đủ.

2. Sau đó tất cả các ký tự đặc biệt được loại bỏ để chúng ta được dãy số: 84045564951

3. Tiếp đến thứ tự các chữ số đước sắp xếp theo chiều ngược lại: 15946554048

4. Các dấu chấm được bỏ vào giữa các chữ số: 1.5.9.4.6.5.5.4.0.4.8

5. Cuối cùng domain “e164.arpa” được nối vào chuỗi số và ta được: 1.5.9.4.6.5.5.4.0.4.8.e164.arpa

Sau đó tên miền này được khai báo trên DNS cùng với bản ghi NAPTR, hệ thống ENUM sẽ đưa ra một truy vấn DNS đối với tên miền này. Khi tìm thấy máy chủ quản lý tên này, ENUM sẽ nhận lại được các bản ghi nguồn NAPTR tương ứng và sẽ thực hiện theo các dịch vụ mà người dùng đăng ký cùng với số điện thoại đó.

Câu 8 : Domain .arpa là gì ? và tại sao lại dùng nó làm top level domain cho ENUM mà không tạo ra một top level domain mới đại diện cho ENUM ?

E164.arpa được đề xuất như là domain cấp cao cho việc dùng ENUM với các tên miền dạng số. Sự lựa chọn này có thể thay đổi theo như kết quả các cuộc thảo luận giữa ITU, IETF và các tổ chức quốc tế khác có liên quan đến vấn đề ENUM. Theo đó cộng đồng quốc tế có thể lựa chọn một domain ENUM khác, các cấu trúc chuẩn đã được đề cập và thảo luận trong IETF RFC 2916 sẽ được đưa ra ứng dụng đối với domain mới đó. Bản thân domain .arpa được thiết kế dành cho mục đích bổ xung cơ sở hạ tầng Internet. Domain này được quản lý bởi IANA hợp tác với trung tâm kỹ thuật Internet trực thuộc Uỷ ban kiến trúc Internet (Internet Architecture Board – IAB). Chúng ta đã không tạo ra một top level domain mới bởi vì ENUM là một ứng dụng mang tính cơ sở hạ tầng phù hợp với domain .arpa đã được thiết kế tối ưu. ENUM được nghiên cứu như là một ứng dụng tương thích với cơ sở hạ tầng bởi vì nó cung cấp một tập các thư mục nguồn dựa trên DNS được tham chiếu tới các số điện thoại. Trong đó các client có ứng dụng ENUM là đa dạng như điện thoại, các máy chủ SIP và các hệ thống thư thoại.

Câu 9 : Tại sao chuỗi số phải đảo ngược ?

Các tên DNS được cấu trúc hoá để đọc từ phải sang trái. Trong ví dụ trên với tên miền 1.5.9.4.6.5.5.4.0.4.8.e164.arpa thì DNS trước hết sẽ tìm top level domain arpa, tiếp đến là second level domain chuẩn e164, sau đó là third level domain cho mã quốc gia …Các thông tin chi tiết về cấu trúc DNS có thể tìm trong RFC for Non-Terminal DNS Name Redirection tại địa chỉ http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2672.txt.

Câu 10 : Tại sao dùng các dấu chấm “.” giữa các con số ?

Mỗi dấu chấm phân tách các số thành các miền hoặc vùng quản lý (domains , zones). Điều đó cho phép việc uỷ quyền quản lý tại các điểm khác nhau dọc theo chuỗi số đã phân cấp. Đồng thời nó loại bỏ được một số thủ tục cho phía clients có thể biết được cấu trúc phân cấp từ đó biết được phải đặt dấu chấm vào những vị trí nào.

Câu 11 : Người dùng có phải gõ các dấu chấm hay chuỗi số đảo ngược không ?

Câu trả lời là không. Việc bỏ các dấu chấm và đảo ngược chuỗi sẽ được thực hiện bởi ứng dụng (vd như một trình duyệt web) hoặc thiết bị (vd như một máy điện thoại IP) có hỗ trợ ENUM. Người dùng chỉ đơn giản quay các số điện thoại theo nguyên tắc truyền thống

Câu 12 : Việc định tuyến điện thoại ENUM có làm xáo trộn hệ thống định tuyến PSTN không ?

ENUM giúp cho việc tìm kiếm tài nguyên gắn với một số điện thoại được dễ dàng. Do đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng đa dạng được triển khai trên các peer servers và đưa tới người dùng đầu cuối như mong đợi. Tuy nhiên các ứng dụng này khi hoạt động sẽ không ảnh hưởng máy chủ ứng dụng được thiết kế để liên kết với người dùng. Bởi vậy ENUM sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng tại lớp ứng dụng ví dụ như việc định tuyến và báo hiệu cuộc gọi, đồng thời có thể bỏ qua các ứng dụng kỹ thuật lớp dưới. Tuy nhiên cũng cần chú ý việc áp dụng ENUM cũng có thể áp dụng trong việc định tuyến cuộc gọi trong một công ty.

Một nguyên tắc cơ bản nhằm cung cấp các dịch vụ tài nguyên thống nhất đó là ENUM sẽ không làm thay đổi những quy luật và nguyên tắc vốn đã tồn tại và đang được sử dụng cho hệ thống điện thoại. ENUM cũng không có xu hướng thay đổi cách thức quản trị các số điện thoại mà thay vào đó là giúp các thuê bao điện thoại có một số lượng lớn các dịch vụ ứng dụng thuận tiện. ENUM cũng sẽ không gây trở ngại cho những tính năng và công nghệ đang tồn tại trong mạng PSTN, ví dụ như chuyển mạch thuần tuý, báo hiệu SS7 (ISUP hoặc TCAP), hay mạng thông minh, nơi các hoạt động tìm kiếm tài nguyên đồng dạng được thực hiện thông qua các công nghệ kế thừa từ PSTN.

Câu 13 : Domain e164.arpa sẽ được tổ chức thế nào ?

Một cách thuận lợi cho việc tổ chức là uỷ quyền quản lý 243 mã quốc gia này cho các quốc gia đó theo quyết định của ITU. Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là việc uỷ quyền trong DNS có thể diễn ra tại bất cứ chữ số nào giống như việc uỷ quyền quản lý cho các zone domain trong thuật ngữ DNS.

Ví dụ các mã quốc gia đằng sau tên miền cấp cao nhất sẽ như sau:

An NS listing for .1.e164.arpa - đại diện cho mã quốc gia (1) của kế hoạc đánh số các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ (US, Canada, and several Caribbean countries),

An NS listing for .4.4.e164.arpa - đại diện cho mã quốc gia (44) của liên hiệp Anh,

An NS listing for .6.4.e164.arpa - đại diện cho mã quốc gia (46) của Thuỵ Điển,

An NS listing for .1.8.e164.arpa - đại diện cho mã quốc gia của (81) của Nhật Bản, và

An NS listing for .8.5.3.e164.arpa -đại diện cho mã quốc gia (358) của Phần Lan.

Câu 14 : Tại sao lại dùng DNS ?

DNS đã được chọn lựa cho giải pháp ENUM như một sự tất yếu. DNS đơn giản là hệ thống đã và đang làm việc với các tên miền cùng các tính năng ưu việt đó là tính toàn cầu, tính cân bằng, tính đáp ứng nhanh và tính mở. DNS tích hợp dịch vụ ENUM sẽ cung cấp một môi trường chia sẻ và chi phí thấp cho các dịch vụ sử dụng IP tương tự như tính năng SCP.

Câu 15 : Việc triển khai e164.arpa có ảnh hưởng gì đến hệ thống DNS toàn cầu ?

Việc triển khai hệ thống đòi hỏi phải được nghiên cứu, ví dụ như ảnh hưởng của việc “quay số sai” trên hệ thống gốc e164. Nghĩa là người gọi xác định một số sai có thể gây nên nhiều truy vấn thêm vào đối với gốc e164.arpa. Những công việc thêm vào đó là cần thiết cho các ứng dụng ENUM như là một mức thiết yếu của việc catching dữ liệu nhằm giảm bớt hay ngăn chặn các truy vấn không cần thiết do sự quay số sai hoặc mất cache đối với cấu trúc root. Đối với các ứng dụng thoại, việc thực hiện và cài đặt kỹ thuật đòi hỏi khắt khe, vì một số lượng truy vấn xuất phát từ một thành phố nhỏ hay lớn có thể dễ dàng đạt đến hàng ngàn truy vấn trên một giây. Vì thế các thời gian đáp ứng cùng nhiều quá trình thực hiện cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

DNS catching truyền thống thì không hiệu quả trong ENUM bởi vì một số lượng lớn các không gian tên và sự phân phối truy vấn là tương đối như nhau theo vùng trong các khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ. Do đó không như các truy vấn DNS đã được quy ước, số lượng cuộc gọi không tập trung cao vào một tập con thông thường của không gian số.

Câu 16 : Các bản ghi NAPTR và SRV là gì ?

Chúng là các bản ghi nguồn DNS chứa đựng thông tin về các nguồn, những dịch vụ và ứng dụng nào sẽ được kết hợp với một số điện thoại xác định. Những dịch vụ này được xác định và lựa chọn bởi khách hàng.

Câu 17 : Điều gì xảy ra nếu người dùng quay phải một số không thể phân tích được bởi DNS ?

Theo một phương pháp tương tự như bản tin 404-Not Found trả về trong các trình duyệt web, một tin nhắn báo lỗi sẽ được trả về phía thiết bị hoặc phần mềm khởi tạo cuộc gọi. Trong trường hợp của mỗi trình duyệt web, một tin nhắn 404-Not Found sẽ được hiển thị. Trong trường hợp của một điện thoại SIP, khi khách hàng quay số sai chương trình sẽ mở ra một cổng kết nối tới PSTN và trở về phương pháp kết nối truyền thống.

Câu 18 : Sẽ thế nào nếu khách hàng quay một số điện thoại khẩn (ví dụ 911 hay 113) ?

Các số điện thoại khẩn nhìn chung được xem như “các mã truy nhập” và được đưa ra khỏi E.164 và các dịch vụ ENUM. Nếu người dùng quay một số điện thoại khẩn từ một SIP phone, thì điện thoại đó sẽ nhận ra rằng nó không thể tạo một kết nối SIP tới và sẽ tự mở một cổng tới mạng PSTN để kết nối theo phương pháp truyền thống như trường hợp bị quay sai số.

Câu 19 : Giao thức nào ENUM sẽ chọn lựa cho dịch vụ thoại Internet ?

ENUM bản thân nó là một giao thức mới mà đa số mọi người không biết tới cùng với các ứng dụng của nó. Nó không chỉ rõ những ứng dụng nào mà một số điện thoại được kết hợp với, nhưng thay vào đó giao thức này lại cung cấp một phương thức thống nhất cho việc tìm kiếm các nguồn tài nguyên ứng dụng. Ví dụ ENUM có thể làm việc được với cả H.323 hay SIP.

Câu 20 : SIP là gì ? ENUM quan hệ với SIP thế nào ?

SIP, hay còn gọi là giao thức khởi tạo phiên - Session Initiation Protocol, sẽ thực hiện quá trình khởi tạo các phiên kết nối tương tác giữa các người dùng, cũng như việc kết thúc các kết nối này và sửa đổi các phiên. SIP là một giao thức có thể được dùng trong ENUM để gửi đi các lần khởi tạo thử tới các vùng nhằm tìm ra người sẽ nhận cuộc gọi.

Câu 21 : Một số điện thoại sẽ được đáp ứng thế nào khi một thuê bao chuyển từ một nhà cung cấp dịch vụ sang một nhà cung cấp khác ?

Khi một số điện thoại thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thì ENUM sẽ ghi lại sự thay đổi đó. Cụ thể chương trình sẽ nhận ra một nhà cung cấp dịch vụ khác đang nắm giữ số điện thoại đặc biệt này. Đây là điều quan trọng cho các mục đích định tuyến và tính cước.

Đối với các thuê bao chuyển đổi từ một loại hình dịch vụ này sang một loại hình khác thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ ENUM mà nhà cung cấp cũ đưa ra, đồng thời dùng các dịch vụ mới của những nhà cung cấp khác. Khi đó vị trí của các tài nguyên máy chủ sẽ được ENUM chỉ ra và sẽ thay đổi khi thuê bao chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ cấp dưới.

Khi người dùng kết thúc các dịch vụ, số điện thoại sẽ trở lại với bảng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ban đầu, chứ không phải nhà cung cấp dịch vụ mới.

Câu 22 : Các dịch vụ ENUM sẽ là gì khi một thuê bao không dùng dịch vụ thoại ?

Như chúng ta đã biết, thuê bao sẽ quay trở lại với các dịch vụ kết nối trong bảng các dịch vụ của nhà cung cấp với các mục đích tái sử dụng. Các thuê bao mà loại bỏ các dịch vụ thoại khỏi bảng dịch vụ phải nhận thấy rằng nhà cung cấp sẽ phải loại bỏ sự liên kết giữa thuê bao với tất cả các dịch vụ của ENUM, ngay cả những dịch vụ đưa ra bởi những nhà cung cấp khác. Nếu điều này không được thực hiện, thì khi số điện thoại đó được chuyển cho người dùng mới nó dễ bị xung đột với các dịch vụ mà người dùng cũ đang sử dụng. Tuy nhiên, tính khả chuyển của các số lại dễ dàng, một người dùng có thể lựa chọn việc lái số điện thoại qua một nhà cung cấp dịch vụ mới thay vì loại bỏ các dịch vụ vẫn đang đượcsử dụng và làm tốn thêm một số điện thoại khác.

Câu 23 : ENUM có thể được dùng để mang lại tính linh động cho các số điện thoại không ?

Tại các quốc gia chưa có dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung, thì việc có một dịch vụ thư mục chia sẻ kiểu ENUM có thể sẽ là điều hấp dẫn. Tuy nhiên, ENUM không có xu hướng phục vụ cho chức năng này bởi vì có những hạn chế về kỹ thuật, chuẩn hoá, bảo mật rất đáng kể trong việc dùng ENUM cho mục đích này. ENUM là một dịch vụ tìm kiếm tài nguyên được chia sẻ chứ không phải là dịch vụ cung cấp về công nghệ. Tại hầu hết các quốc gia có hệ thống điện thoại linh động phát triển, các nhà cung cấp dịch vụ thoại nhìn chung phải đảm bảo tuân theo các hệ thống, thủ tục, các quy trình công nghệ và chuẩn kỹ thuật để từ đó không phải quan tâm đến các công nghệ lớp dưới mà tập trung vào việc phát triển và phân phối các dịch vụ thoại ( Dựa trên các giao thức SIP, H.323 cũng như hệ thống chuyển mạch …)

ENUM được quản trị thế nào tại những quốc gia này cũng là vấn đề yêu cầu đối chiếu giữa các luật được cung cấp (nhằm tránh sự giả mạo) và áp dụng cho tính linh động và việc quản lý các số điện thoại để chắc rằng các nhà cung cấp dịch vụ không vi phạm vào các luật chuẩn cũng như các nguyên tắc chỉ đạo về kỹ thuật có khả năng ứng dụng. ENUM là một hướng tận dụng khác của các hoạt động quản trị và cung cấp số, sẽ cần được triển khai phù hợp với các yêu cầu của quốc gia. Nó không làm thay đổi hệ thống đánh số với tập các luật và chính sách của nó.

Câu 24 : Khách hàng của mỗi thuê bao được xác thực thế nào ?

Khách hàng có thể là các tổ chức, các cá nhân, các cơ quan chính phủ, các tổ chức quân sự và các chủ nhân đặc biệt khác. Các nhà cung cấp dịch vụ thường đưa ra một khối lượng lớn các số thuê bao cho các đối tượng trên. Nhà quản lý viễn thông của các đơn vị sau đó phân bổ các thuê bao tới các người dùng, thậm chí các nhà cung cấp dịch vụ không thể xác định được chủ nhân cụ thể của một lượng lớn các số đã được cấp phát. Đây là vấn đề chưa được giải quyết nhưng cần phải là vấn đề cần được ưu tiên giải quyết để có thể triển khai một dịch vụ ENUM an toàn và vững mạnh. Có khả năng các nhà cung cấp dịch vụ cấp phát các số cho khách hàng sẽ phải trải qua quá trình xác thực.

Câu 25 : Kế hoạch đánh số trong một công ty riêng diễn ra thế nào ?

Giao thức ENUM có thể được dùng trong các kế hoạch đánh số riêng giống như nó dùng trong kế hoạch đánh số E.164 công cộng. Khi đó gateway hoặc proxy của điện thoại Internet phải đủ thông minh để giải mã một chuỗi số được quay với dạng đặc biệt và sau đó quyết định xem phải tìm kiếm dịch vụ cho số đó theo cách nào. Thay vì tìm kiếm tài nguyên trong domain e164.arpa, gateway hoặc proxy đó sẽ đi tìm các bản ghi SRV hoặc NAPTR cho các số cá nhân dưới dạng một cấu trúc nào đó, ví dụ như e164.tencongty.com.

Câu 26 : Người dùng sẽ phải trả phí để điện thoại của họ được cung cấp dịch vụ ENUM ?

Câu trả lời sẽ là có, nhưng có thể hầu hết các loại chi phí sẽ được giành lại gián tiếp thông qua các giá dành cho các dịch vụ ENUM lớp dưới mà các thuê bao đó trả. Đó chính là một hệ thống DNS cơ sở, và khách hàng phải chi phí để có tên miền được đăng ký trên đó. Việc lập danh sách các số điện thoại sẽ không có sự khác nhau. Dù cho chi phí có được tính trực tiếp cho các thuê bao hay tính gián tiếp thông qua các dịch vụ lớn hơn đều phụ thuộc vào các dịch vụ đưa ra này. Điều quan trọng phải nhớ là khách hàng không cần phải để ENUM liệt kê số điện thoại của mình. ENUM là hệ thống lựa chọn điều khiển thuê bao nhằm thông báo trên Internet tính sẵn có của một số điện thoại đặc biệt để chấp nhận các phiên dịch vụ và điều khiển những phiên này theo nội dung đăng ký các dịch vụ ENUM. Nếu một khách hàng không có một thiết bị hay dịch vụ điện thoại Internet, thì số điện thoại thông thường của khách hàng sẽ chắc chắn không được liệt kê. Mặt khác, các thuê bao có thể không nhất thiết phải nhận thức được rằng chúng được đặt các dịch vụ có cung cấp ENUM đại diện bởi các nhà cung cấp dịch vụ.

Câu 27 : Người dùng sẽ có quyền quy định hệ thống này sẽ được dùng như thế nào đối với các số điện thoại của họ ?

Câu trả lời là có. Để nhắc lại guyên tắc đầu tiên trong việc tạo ra và vận hành một dịch vụ ENUM mang tính toàn cầu thì các chủ thuê bao điện thoại hoặc các đại diện thiết kế là những nhà tạo ra quyết định xem làm sao để một bản ghi DNS cho một số điện thoại được cung cấp.

Câu 28 : Quyền của các thuê bao điện thoại sẽ được bảo vệ thế nào ?

Đây là một câu hỏi thiết yếu cần được giải đáp, nhưng một sự trình bày rõ ràng của chính sách bảo vệ thuê bao sẽ là một phần của nội dung bản tuyên bố chức năng của bất kỳ hệ thống ENUM nào. Một câu trả lời đơn giản là dựa vào các luật thương mại và các chuẩn kỹ thuật có liên quan nói về vấn đề quản trị số, các vấn đề về giả mạo và tính không trung thực … Chỉ bằng việc tái tạo hay thực hiện lại ENUM tương tự như các luật đang tồn tại thì chúng ta sẽ tránh được những xung đột nghiêm trong về về chính sách, vận hành và quản lý.

Câu 29 : Làm thế nào để ngăn chặn việc giả mạo hoặc dùng trộm dịch vụ ?

Sự giả mạo, hay quá trình sử dụng dịch vụ mà do vô tình các nhà cung cấp để hở, cần phải được loại bỏ trong các hệ thống ENUM. Tuy nhiên, đây là vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống PSTN mà chúng ta phải cẩn thận không mong đợi thêm từ các dịch vụ Internet. Nhớ rằng vấn đề chống giả mạo thường yêu cầu một giải pháp của hãng trung lập nào đó. Các nghành công nghệ thông tin của Mỹ hiện đang móc nối với vấn đề này rất chặt chẽ. Nó được giải quyết dựa vào độ linh động số từ đầu ra. Truy cập thuê bao xác thực không phải là một giải pháp tổng thể, bởi nếu các thuê bao không kết nối với dịch vụ thoại chúng sẽ mất quyền như một số điện thoại thông thường. Do đó, một sự kết hợp của việc nhận thực nguyên thuỷ cũng như việc phê chuẩn quyền của các số điện thoại có thể dùng để giải quyết vấn đề này, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ yêu cầu chuẩn.

Câu 30 : Có những ví dụ nào về việc uỷ nhiệm không gian tên toàn cầu nên đưa ra nghiên cứu dưới dạng các mô hình ?

Quen thuộc và bình đẳng về kỹ thuật nhất là không gian tên in-addr.arpa. Domain này cung cấp một bảng các chuỗi đảo ngược từ địa chỉ IP cho tới tên miền. Nó được dùng như một phần trong quá trình vận hành kiến trúc Internet để giúp cho quá trình nhận thực một địa chỉ IP và xác định vận hành móc nối với một địa chỉ IP. Người dùng sẽ không thấy trực tiếp vấn đề này. Điều này cũng đúng với e164.arpa, nó quan tâm tới cơ sở hạ tầng vận hành hơn các truy cập trực tiếp của người dùng đầu cuối.

Như với e164.arpa, in-addr.arpa, các quá trình cấp phát là phân cấp, dựa theo cấu trúc quản trị cơ sở hạ tầng. Với in-addr.arpa, việc phân cấp sử dụng cấu trúc cấp phát địa chỉ CIDR. Với e164.arpa, việc phân cấp sẽ dựa trên khuyến nghị E.164 của ITU.

Câu 31 : Điều gì sẽ là động lực để quản trị không gian tên e164.arpa ?

Bất kỳ giải pháp nào cũng phải yêu cầu ít công việc hoặc không phải tác động đến phần quản trị không gian tên e164.arpa. Một cách tối ưu hoá việc này là e164.arpa nên chứa một bảng danh sách các máy chủ tên miền mã quốc gia mức cao nhất dành cho ENUM.

Câu 32 : Ai có thể đứng ra quản lý việc đăng ký ENUM trong kỳ hạn gần ?

ENUM đang đạt tới trạng thái mà công nghệ sẽ có thể triển khai thành từng phần thử nghiệm, và người ta cũng muốn thử nghiệm việc dùng domain e164.arpa. Thao tác giữa các phần thử nghiệm sẽ có cùng nguyên tắc đó là không tính phí, chia sẻ thông tin … Một phương pháp tạo điều kiện đăng ký đó là phát triển một RFC định nghĩa các nguyên tắc về uỷ quyền chuyển tiếp cho IANA cũng như các nguyên tắc cho việc chuyển sang đăng ký lâu dài.

Câu 33 : Chúng ta cần phải làm gì trong kỳ hạn dài ?

Sẽ cần phải có một nỗ lực chính thức nhằm vạch ra và thiểt lập một cấu trúc chuẩn cho ENUM. Trích một phần bản công bố về ENUM sẽ là:

1. Định nghĩa ra dịch vụ ENUM toàn cầu.

2. Thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nhận thực đối với IANA và vận hành hệ thống của các tổ chức đã được quốc gia đó chỉ định nhận thực. Một lá thư đơn giản có thể được gửi các tổ chức mang quền hạn quốc gia hợp lý và mời họ tham gia vào các quá trình xây dựng và các cuộc họp cần thiết.

3. Hợp tác với IETF về các chuẩn kỹ thuật cho việc triển khai ENUM.

4. Thiết lập các đường lối và chính sách mà các nhà quản lý quốc gia cần phải thi hành.

5. Đẩy mạnh các chính sách công cộng làm thế nào để tài nguyên ENUM được sử dụng rộng rãi.

Câu 34 : Tổ chức nào sẽ quản trị các máy chủ tên số điện thoại quốc gia ?

Có nhiều công ty và các tổ chức có khả năng vận hành những máy chủ này. Một số công ty đã nhấn mạnh tầm quan trọng của họ trong việc khai thác những máy chủ này, trước mắt là không tính cước phí và dựa trên nền tảng thử nghiệm cho tới khi các tổ chức đạt được sự nhất trí làm sao để hệ thống được đưa vào hoạt động.

Có nhiều vấn đề cấp bách tại nhiều quốc gia liên quan đến các nhà quản trị ENUM, các nhà điều hành dịch vụ và các chính sách uỷ nhiệm quản lý các tên dưới cấp quốc gia. Ví dụ, việc chạy đua cung cấp dịch vụ thoại và tính khả chuyển của các thuê bao đang được triển khai tại một quốc gia, không phải không bình thường khi một tổ chức trung lập được yêu cầu cung cấp các dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu cấp cao. Tổ chức phải được yêu cầu cho việc chống giả mạo cũng như tính trung thực trong cạnh tranh đối với quá trình định tuyến hoặc các chức năng phân giải