BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET

Thông tin liên hệ chính: 
 
- Địa chỉ: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: (024)-3838 5588 / (024)-3793 0979
- Email: tenmien@iNET.vn

Cơ sở đăng ký tên miền

Điện thoại/Fax

Email

  Website

Cơ sở tại Miền Bắc

 

 

Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024)-3838 5588

Fax: (024)-3793 0979

  tenmien@iNET.vn

 https://iNET.vn

Cơ sở tại Miền Nam

 

 

Số 25 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP HCM

Tel: (028)-3853.2288   

  tenmien@iNET.vn

 https://iNET.vn