BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tin, tài liệu tham khảo

  • Sử dụng tên miền tiếng Việt với một số trình duyệt phổ biến

    Hướng dẫn cách gõ tên miền tiếng Việt trên thanh địa chỉ của một số trình duyệt web phổ biến (gồm các từ tiếng Việt viết liền nhau, không có dấu cách, có thể được nhập theo cả chữ hoa, chữ thường), cũng như cấu hình để hiển thị đúng tên miền tiếng Việt trên thanh địa chỉ của một số trình duyệt trong hệ điều hành Windows và MAC OS.

  • Một số bộ gõ sử dụng cho Tên miền tiếng Việt

    Để sử dụng tên miền tiếng việt, người sử dụng phải có bộ gõ tiếng Việt cho phép nhập tên miền tiếng Việt theo mã Unicode dựng sẵn theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.