BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

 • Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông về thúc đẩy sử dụng thực tế tên miền tiếng Việt (TMTV), tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Internet, trong năm 2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tiếp tục triển khai chương trình thanh lọc các TMTV đã đăng ký qua nhiều năm không đưa vào sử dụng, quá hạn nhưng chủ thể không thực hiện gia hạn.

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tiến hành cập nhật và thay đổi giao diện Website tại địa chỉ www.vnnic.vn, bắt đầu từ 07/01/2016, nhằm đem lại những đổi mới về công nghệ và hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam.

 • Sáng nay, nhân sự kiện “Internet Day 2015” (19/11/2015), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2015. Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2015 là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2015, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

 • Kể từ ngày 10/10/2015, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã chính thức có hiệu lực. (Thông tư được ban hành ngày 18/8/2015).

 • Trên cơ sở các thủ tục chấm dứt hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.VN” đã được ký giữa VNNIC và Nhà đăng ký IP Mirror, VNNIC trân trọng thông báo cho các thành viên trong hệ thống Nhà đăng ký tên miền “.VN” và quý khách hàng được biết, kể từ ngày 17/6/2015 Công ty IP Mirror không còn là Nhà đăng ký tên miền “.VN” của VNNIC.

 • Ngày 04/03/2015, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thông báo lộ trình triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN cho các tổ chức, doanh nghiệp ISP, các Nhà đăng ký tên miền .VN. Theo đó, trong năm 2015, VNNIC sẽ tiến hành chuẩn bị và hoàn tất mọi điều kiện cần thiết về nhân lực; chính sách, quy trình, thủ tục; hạ tầng kỹ thuật … để có thể chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia “.VN” vào năm 2016, theo đúng lộ trình Đề án DNSSEC quốc gia.

 • Sáng nay, nhân sự kiện “Internet Day 2014” (05/12/2014), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2014. Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2014 là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

 • Ngày 23/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 1524/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”, trong đó xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung, lộ trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam với 03 giai đoạn chính.

 • Ngày 20/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 - chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam.

 • Ngày 11/10/2014, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức chuyển đổi thành công hệ thống quản lý, cấp phát tên miền “.vn” sang hệ thống mới theo mô hình Cơ quan quản lý – Nhà đăng ký (Shared Registry System), sử dụng chuẩn giao thức quốc tế EPP (Extensible Provisioning Protocol ).

  Việc chuyển đổi sang hệ thống quản lý mới với các công nghệ hiện đại nằm trong lộ trình và kế hoạch mà VNNIC đã công bố và thống nhất với hệ thống nhà đăng ký tên miền “.vn”, góp phần nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy phát triển tên miền “.vn” trong và ngoài nước.

Subscribe to Thông báo