BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

  • Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá, nhằm triển khai thực hiện quy định tại Điều 39 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

  • Ngày 29/4/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 671/QĐ-BTTTT ban hành mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".VN". Mẫu hợp đồng này có những điều khoản cụ thể và rõ ràng hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ cam kết của các Nhà đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc phát triển và quản lý đăng ký tên miền ".VN" , cũng như bám sát các quy định pháp luật mới ban hành về quản lý và sử dụng tên miền .

  • Năm 2011, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chính thức bước sang Giai đoạn cạn kiệt IPv4 với chính sách cấp phát hạn chế, mỗi thành viên chỉ được xét cấp một lượng địa chỉ là 01 khối /22 (1.024 địa chỉ) từ khối 103/8, điều này đã gây cho rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong việc triển khai dịch vụ.

  • Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông về thúc đẩy sử dụng thực tế tên miền tiếng Việt (TMTV), tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Internet, trong năm 2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tiếp tục triển khai chương trình thanh lọc các TMTV đã đăng ký qua nhiều năm không đưa vào sử dụng, quá hạn nhưng chủ thể không thực hiện gia hạn.

  • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tiến hành cập nhật và thay đổi giao diện Website tại địa chỉ www.vnnic.vn, bắt đầu từ 07/01/2016, nhằm đem lại những đổi mới về công nghệ và hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam.

  • Sáng nay, nhân sự kiện “Internet Day 2015” (19/11/2015), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2015. Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2015 là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2015, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

  • Kể từ ngày 10/10/2015, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã chính thức có hiệu lực. (Thông tư được ban hành ngày 18/8/2015).

  • Trên cơ sở các thủ tục chấm dứt hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.VN” đã được ký giữa VNNIC và Nhà đăng ký IP Mirror, VNNIC trân trọng thông báo cho các thành viên trong hệ thống Nhà đăng ký tên miền “.VN” và quý khách hàng được biết, kể từ ngày 17/6/2015 Công ty IP Mirror không còn là Nhà đăng ký tên miền “.VN” của VNNIC.

  • Ngày 04/03/2015, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thông báo lộ trình triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN cho các tổ chức, doanh nghiệp ISP, các Nhà đăng ký tên miền .VN. Theo đó, trong năm 2015, VNNIC sẽ tiến hành chuẩn bị và hoàn tất mọi điều kiện cần thiết về nhân lực; chính sách, quy trình, thủ tục; hạ tầng kỹ thuật … để có thể chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia “.VN” vào năm 2016, theo đúng lộ trình Đề án DNSSEC quốc gia.

  • Sáng nay, nhân sự kiện “Internet Day 2014” (05/12/2014), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2014. Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2014 là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

Subscribe to Thông báo