BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, sự kiện

 • Ngày 18/02/2016: VNPTNet quy hoạch kết nối tới VNIX HCM

  Tiếp theo việc quy hoạch kết nối tại HN, VNPTNet đã thực hiện việc quy hoạch kết nối VNIX HCM như sau:

  Ngày 18/02/2016, VNNIC đã phối hợp với VNPTNet chuyển kết nối của VDC cũ (2 x 10Gbps) sang dùng cho kết nối VTN cũ (1 x 10Gbps) – tại VNIX HCM, như vậy tính đến thời điểm này VNPTNet có 3 kết nối VNIX HCM (3 x 10Gbps) sử dụng cho AS45899.

  Đồng thời, tính đến thời điểm này kết nối của VNPTNet với VNIX lên 50Gbps.

 • Ngày 31/01/2016: VNPTNet quy hoạch kết nối tới VNIX HN

  Trước khi thực hiện tái cơ cấu, Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kết nối VNIX. Sau khi tái cơ cấu, thành viên đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kết nối VNIX.

  Trong giai đoạn quá độ vừa qua, VNPTNet vẫn duy trì 2 hướng kết nối tới VNIX (VDC cũ, VTN cũ) tại các điểm VNIX.

  Ngày 31/01/2016, VNNIC đã phối hợp với VNPTNet chuyển kết nối của VDC cũ sang dùng cho kết nối VTN cũ – tại VNIX HN, như vậy tính đến thời điểm này VNPTNet có 2 kết nối VNIX HN (2 x 10G) sử dụng cho AS45899.

  Thời gian tới VNPTNet sẽ tiếp tục quy hoạch kết nối tại TP.HCM (tương tự như trên).

 • Ngày 11/12/2015: VNNIC tổ chức Hội nghị thành viên kết nối VNIX

  Sáng ngày 11/11/2015, tại Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia - VNIX và với sự có mặt đông đủ của các thành viên ISP kết nối VNIX.

  Tổng lưu lượng trao đổi qua VNIX từ ngày đầu thành lập (ngày 8/11/2003) đến 30/11/2015 đạt 356,510,531 Gbytes. Lưu lượng trao đổi qua VNIX từ đầu năm 2015  đạt  89,520,024 GB tăng 1,32% so với cùng kỳ năm 2014 ( đạt 67,818,200 GB). Tổng số thành viên hiện nay là 18 doanh nghiệp ISP đang kết nối tới các điểm VNIX tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tổng băng thông kết nối 146 Gbps, trong đó có nhiều doanh nghiệp kết nối dung lượng lớn như VNPT (50Gbps), Viettel (32Gbps), CMC Telecom (21Gbps) …

  Hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX đã tiếp tục được hoàn thiện và phát triển mở rộng. Thông qua các điểm trung chuyển lưu lượng Internet VNIX và các kết nối ngang hàng khác, lưu lượng trong nước hoàn toàn qua lại giữa các kết nối trong nước, không có hiện tượng đi vòng quốc tế, nhờ đó các dịch vụ Internet trong nước luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và tiết kiệm chi phí cho mọi doanh nghiệp….

  Đặc biệt, hệ thống VNIX chính thức kết nối IPv6, cùng với mạng DNS quốc gia, mạng của các ISP, VNIX trở thành nhân tố chính hình thành lên mạng IPv6 quốc gia theo đúng lộ trình chuyển đổi IPv6 quốc gia, hiện đã có 10 thành viên là các ISP kết nối chạy song song IPv4/IPv6.

  (Xem chi tiết)

 • Ngày 01/11/2015: VTVCAB kết nối VNIX tại HN

  Ngày 01/11/2015, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVCAB đã chính thức kết nối VNIX tại Hà Nội với dung lượng kết nối là 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 138 Gbps

 • Ngày 12/08/2015: Kết nối VNPT - VNIX

  Trước khi thực hiện tái cơ cấu, Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kết nối VNIX với dung lượng:
   
  VDC: 10Gbps - VNIX HN; 20Gbps - VNIX HCM; 1Gbps - VNIX ĐN 
   
  VTN: 10Gbps - VNIX HN; 2Gbps - VNIX HCM
   
  Nhưng sau khi tái cơ cấu, thành viên đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kết nối VNIX là Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) với dung lượng:
   
  VNIX HN: 20 Gbps
   
  VNIX HCM: 22 Gbps
   
  VNIX ĐN: 1 Gbps