BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, sự kiện

 • Ngày 12/08/2015: Kết nối VNPT - VNIX

  Trước khi thực hiện tái cơ cấu, Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kết nối VNIX với dung lượng:
   
  VDC: 10Gbps - VNIX HN; 20Gbps - VNIX HCM; 1Gbps - VNIX ĐN 
   
  VTN: 10Gbps - VNIX HN; 2Gbps - VNIX HCM
   
  Nhưng sau khi tái cơ cấu, thành viên đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kết nối VNIX là Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) với dung lượng:
   
  VNIX HN: 20 Gbps
   
  VNIX HCM: 22 Gbps
   
  VNIX ĐN: 1 Gbps
 • Ngày 17/06/2015: Diginet kết nối VNIX tại HN

  Ngày 17/06/2015, Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông số - DIGINET đã chính thức kết nối VNIX tại Hà Nội với dung lượng kết nối là 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 139 Gbps.

 • Ngày 09/09/2014: VDC kết nối VNIX tại Đà Nẵng

  Ngày 09/09/2014 VDC kết nối VNIX ĐN với băng thông 1Gbps, đây là thành viên thứ 4 sau Viettel, CMCTi, SPT. Các thành viên này ngoài việc trao đổi lưu lượng trực tiếp với nhau tại khu vực miền trung Đà Nẵng thì có thể san tải cho các điểm VNIX khác tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của VDC - VNIX như sau:

         VNIX HN: 10 Gbps

         VNIX HCM: 20 Gbps

         VNIX ĐN: 1 Gbps

 • Ngày 08/05/2014: Thành viên VNPT Global đổi tên thành Mobifone Global

  Theo công văn số 399B/CV-KT ngày 02/06/2014 của Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu về việc thay đổi thông tin thành viên kết nối VNIX -  Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global). VNNIC đã hiệu chỉnh, cập nhật trên website VNIX các thông tin liên quan đến việc đổi tên thành viên này thành Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu (Mobifone Global)

 • Ngày 01/04/2014: VNPT Global kết nối VNIX tại hai điểm HN và TP.HCM

  Ngày 01/04/2014, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT-Global đã chính thức kết nối VNIX tại hai điểm Hà Nội và TP.HCM với dung lượng kết nối tại mỗi điểm là 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 17 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 129Gbps.