BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, sự kiện

 • Ngày 15/10/2012: VNNIC triển khai hệ thống helpdesk.

  Ngày 15/10/2012 VNNIC đã triển khai hệ thống helpdesk và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ http://helpdesk.vnnic.vn nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ trong công tác hỗ trợ, phối hợp làm việc giữa VNNIC và các thành viên (ISP) của VNIX.

  Các yêu cầu gửi đến VNNIC qua hệ thống helpdesk sẽ được ưu tiên xử lý nhanh chóng. Ngoài ra VNNIC vẫn nhận các thông tin yêu cầu từ hệ thống Email qua email vnix-support@vnnic.vn (thay cho mail vnix@vnnic.vn trước đây)

 • Ngày 20/04/2012: SPT kết nối VNIX ĐN

  Ngày 20/04/2012 SPT kết nối VNIX ĐN với băng thông 1Gbps, đây là thành viên thứ 3 sau Viettel và CMCTi. Các thành viên này ngoài việc trao đổi lưu lượng trực tiếp với nhau tại khu vực miền trung Đà Nẵng thì có thể san tải cho các điểm VNIX khác tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

 • Ngày 10/02/2012: VNNIC triển khai thêm điểm VNIX mới tại Đà Nẵng.

  Ngày 10/02/2012 VNNIC phối hợp với các ISP đưa vào khai thác, vận hành thêm một điểm VNIX nữa tại Đà Nẵng. Cùng với các điểm trung chuyển Internet trong nước tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, điểm VNIX tại Đà Nẵng sẽ góp phần san tải cho các điểm VNIX còn lại và góp phần phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ Internet tại khu vực miền Trung. Các doanh nghiệp Internet ISP đầu tiên kết nối đến VNIX Đà Nẵng là Viettel (2Gbps) và CMCTi (1Gbps).