BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Câu hỏi thường gặp

Câu 1. Tôi có thể đăng ký tên miền “.vn” tại đâu?

Trả lời:

Theo quy định tạiNghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng, và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền “.vn” .

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký tên miền ".vn", xin mời liên hệ với một trong các Nhà đăng ký tên miền được VNNIC công nhận để được hướng dẫn (danh sách NDK tên miền tham khảo tại đây)

Câu 2. Công ty chúng tôi đang có nhu cầu trở thành Nhà đăng ký tên miền ".vn" của VNNIC. Vậy chúng tôi phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nào. Đề nghị VNNIC hướng dẫn tôi các trình tự, thủ tục để trở thành Nhà đăng ký tên miền “.vn”?

Trả lời:

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, Trung tâm Internet Việt Nam đã ban hành tài liệu hướng dẫn trình tự, hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền ".vn" trên website này.

Nếu có câu hỏi thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, Quý Công ty có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: pttm@vnnic.vn.

Câu 3. Tôi đăng ký, duy trì tên miền ".vn" có phải nộp thuế GTGT hay không?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, khi bạn đăng ký, duy trì tên miền ".vn" thì bạn không phải nộp thuế GTGT trên khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/04/2023 của Bộ Tài chính.

Câu 4: Tên miền của tôi có ngày hết hạn là 31/05/2023, đến ngày 03/06/2023 tôi mới thực hiện nộp phí gia hạn tên miền. Vậy tôi phải nộp theo mức phí cũ hay mức phí mới?

Trả lời:

Kể từ ngày 01/06/2023, toàn bộ tác nghiệp tên miền có phát sinh phí, lệ phí trên hệ thống VNNIC sẽ áp dụng biểu phí mới theo Thông tư 20/2023/TT-BTC. Do đó, mọi tên miền hết hạn trước 01/06/2023 đang trong thời gian chờ gia hạn hợp lệ theo quy định (25 ngày kể từ ngày hết hạn) sẽ được gia hạn với chính sách phí mới kể từ ngày 01/06/2023.

Câu 5: Tôi đăng ký tên miền .VN từ năm 2020 và đã đóng phí duy trì đến năm 2025. Thông tư 20/2023/TT-BTC giảm mức phí, lệ phí đối với tên miền .VN kể từ ngày 01/06/2023. Như vậy, tôi có được trả lại khoản chênh lệch phí đã nộp hay không?

Trả lời:

Việc xác định mức phí, lệ phí tên miền phát sinh theo thời điểm chủ thể gửi yêu cầu đến Nhà đăng ký để thực hiện tác nghiệp tên miền. Do vậy, việc gia hạn nhiều năm cho tên miền của bạn đã được thực hiện trước ngày 01/06/2023 cần phải tuân thủ mức theo biểu phí cũ.