BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức của VNNIC

 • Cấp phát tự do miễn phí tên miền tiếng Việt (28/03/2011)

  Bắt đầu từ 20/3/2011, VNNIC mở giai đoạn tự do cho các chủ thể đang có tên miền truyền thống dưới .VN đăng ký tên miền tiếng Việt miễn phí theo hình thức: Mỗi một tên miền truyền thống được đăng ký miễn phí kèm theo 1 tên miền tiếng Việt.

  Tất cả các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vn để được xét cấp theo nguyên tắc "đăng ký trước xét cấp trước".

 • Lợi thế của tên miền Quốc gia ".vn" (01/02/2010)

  Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền ".vn" đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

  Khác với tên miền quốc tế .com, .net. Tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” có những lợi thế sau:

 • Một số vụ việc về các tên miền quốc tế bị mất quyền quản trị (22/5/2010))

  1. Tên miền vinaone.com bị bẻ ghi sang trang Web có nội dung không lành mạnh
  2. Chodientu.com bị hacker cướp tên miền
  3. Diễn đàn tin học ddth.com bị hack
  4. PAvietnam bị hack tên miền, gần 8.000 website .VN tê liệt
  5. Website tìm kiếm socbay.com bị hack tên miền

 • Bộ Tài chính ban hành quy định mới về mức thu phí, lệ phí tên miền, địa chỉ Internet (24/11/2010)

  Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam thay thế cho các Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 và Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet của Việt Nam.

 • Giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì kể từ ngày 10/01/2011

  Kể từ ngày 10/01/2011, thời gian gia hạn nộp phí duy trì sẽ áp dụng theo chính sách mới, rút ngắn từ 30 ngày xuống 20 ngày kể từ khi tên miền hết hạn