BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức của VNNIC

  • Tạm ngưng cấp tên miền tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống kể từ ngày 01/01/2011

    Kể từ ngày 01/01/2011, VNNIC tạm ngừng cấp tên miền Tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống và chuẩn bị giai đoạn cấp miễn phí tên miền Tiếng Việt độc lập với tên miền truyền thống.

  • Nguy cơ bị cướp tên miền vì dùng DNS nước ngoài

    Tên miền .vn ngày càng phát triển và đang tăng nhanh với số lượng lớn. Tuy nhiên, nhiều chủ thể sử dụng tên miền vẫn chưa quan tâm trong việc bảo mật và quản lý khai thác sử dụng tên miền .vn dẫn đến tình trạng các tên miền này tạm ngưng, bị lái sang một trang web có nội dung khác mà chủ thể đăng ký tên miền không hề hay biết!

  • VNNIC kết thúc hợp đồng với 04 Nhà đăng ký tên miền “.vn”

    Để tập trung quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động đăng ký tên miền quốc gia “.vn”, VNNIC đã rà soát và chấm dứt hợp đồng với 04 Nhà đăng ký tên miền “.vn” tính đến hết ngày 31/3/2010. Như vậy đến thời điểm hiện tại, hệ thống các Nhà đăng ký tên miền của VNNIC bao gồm 14 đơn vị trong đó có 09 Nhà đăng ký trong nước và 05 Nhà đăng ký ở nước ngoài.