Tin tức, sự kiện trong nước | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, sự kiện trong nước

 • Đăng ký sớm địa chỉ IP độc lập trước khi vùng địa chỉ IPv4 khu vực cạn kiệt hoàn toàn

  Ngày 28/02/2019, APNIC thông báo chính thức áp dụng chính sách cấp phát hạn chế mới đối với việc đăng ký IPv4. Theo đó, mỗi tổ chức chỉ được xét cấp tối đa 512 địa chỉ IP (01 vùng /23) (chỉ bằng ½ so với trước đây). Các tổ chức tại Việt Nam cần sớm đăng ký IPv4 trước khi vùng địa chỉ khu vực cạn kiệt hoàn toàn vào khoảng giữa năm 2020.

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (10/06/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống:

  • 103.224.168.0/22
  • 103.246.220.0/22
  • 103.229.40.0/22
  • 103.252.0.0/22
  • 144.48.24.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 10/6/2019

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 12/06/2019;

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (14/05/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.119.84.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 14/05/2019

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 16/05/2019;

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân

  Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

  STT

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (03/4/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.47.87.0/24; 202.56.57.0/24; 202.94.82.0/24; 203.8.172.0/24.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 03/04/2019

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 17h00 ngày 05/04/2019;

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Kiên Phong

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (28/01/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 112.78.0.0/20; 125.253.112.0/20; 103.249.100.0/22; 45.117.164.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h30 ngày 28/01/2019;

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 11h30 ngày 30/01/2019;

   Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần ODS

  Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (21/01/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.79.232.0/21; 203.160.96.0/21; 103.249.20.0/22; 103.19.96.0/22; 59.153.212.0/22; 103.23.156.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 21/01/2019;

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 16h30 ngày 22/01/2019;

  Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (20/12/2018)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:
  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 14.0.16.0/20; 203.209.180.0/22; 202.93.156.0/22; 103.244.136.0/22; 103.9.208.0/22; 103.5.208.0/22; 103.19.220.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 20/12/2018;
  - Thời điểm đóng tiếp nhận hồ sơ: 15h15 ngày 21/12/2018.

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (06/11/2018)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 103.245.244.0/22 và 203.167.8.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 10h30 ngày 06/11/2018

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 8h30 ngày 08/11/2018

   Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (01/11/2018)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.158.244.0/22; 49.236.208.0/22; 103.28.32.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 10h00 ngày 01/11/2018

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 13h30 ngày 02/11/2018.

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi (07/8/2018)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 119.82.128.0/20; 203.171.16.0/20; 202.134.16.0/21