BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức về đào tạo

  • Từ ngày 10/09/2012 đến ngày 15/09/2012, tại Hội An, Quảng Nam; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức khóa đào tạo về nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Chương trình đào tạo nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức về tên miền “.vn” và mô hình quản lý tên miền “.vn” cũng như hướng dẫn, đào tạo Nhà đăng ký tên miền “.vn thực hiện các tác nghiệp đăng ký, quản lý tên miền “.vn” theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

  • Khóa đào tạo về quản trị, khai thác hệ thống DNS đã cung cấp cho học viên LANIC các kiến chuyên sâu về việc thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốc gia để triển khai áp dụng thực tế cho tên miền “.LA” của Lào. Cùng với việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, phía VNNIC cũng đã hỗ trợ tư vấn xây dựng chính sách, hạ tầng kỹ thuật quản lý tên miền quốc gia “.LA” của Lào nhằm giúp Lào có thể hoàn toàn chủ động trong công tác quản trị, khai thác hệ thống máy chủ tên miền DNS cũng như công tác phát triển tên miền quốc gia “.LA” sau khi được chuyển giao về Lào quản lý.

  • Từ ngày 13/09/2011 đến ngày 16/09/2011, tại chi nhánh TP.HCM, VNNIC đã tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC và Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist. Cũng như các khóa đào tạo IPv6 trước, trong khóa đào tạo này, VNNIC đã cung cấp cho các học viên nền kiến thức cơ bản về IPv6, đồng thời cập nhật thông tin hiện trạng triển khai tài nguyên trên thế giới và tại Việt Nam.

  • Từ ngày 05/10/2010 đến ngày 08/10/2010, tại trụ sở chi nhánh VNNIC phía Nam, VNNIC đã tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ của Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist (SCTV). Tương tự như các khóa đào tạo IPv6 trước đây, tại khóa đào tạo này, VNNIC đã cung cấp các kiến thức cơ bản về IPv6, đồng thời cập nhật thông tin triển khai trên thế giới và tại Việt Nam cho các học viên.

  • Trong các ngày 27 đến 29/08/2008 và 5-7/09/2008, Trung tâm Internet Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo về IPv6 cho các thành viên địa chỉ. Đây là một trong các hoạt động đào tạo thường niên của VNNIC nhằm nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nói chung và IPv6 nói riêng cho các thành viên.

Subscribe to Tin tức về đào tạo