BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp tên miền .vn liên quan tới tên tổ chức, doanh nghiệp

Dưới đây là một số trường hợp tranh chấp liên quan đến tên tổ chức, doanh nghiệp phát sinh sau thời điểm kết thúc giai đoạn ưu tiên đăng ký tên miền cấp 2. VN (kể từ 16h30 ngày 14/8/06), VNNIC cho phép đăng ký tự do tên miền cấp 2.VN. Suốt giai đoạn ưu tiên nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong đó có các tổ chức, doanh nghiệp đã không mấy “mặn mà” trong việc đăng ký giữ tên miền liên quan đến tên tổ chức, doanh nghiệp của mình dù đã được VNNIC thông báo khuyến cáo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, gửi email ..) dẫn đến hậu quả là mất tên miền và một tranh chấp mới phát sinh.