BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp tên miền .vn phát sinh do quản lý tên miền lỏng lẻo

Quản lý lỏng lẻo hoặc không chủ động theo dõi việc đăng ký, duy trì tên miền dẫn đến tên miền được đăng ký với tên của một chủ thể khác không liên quan đến mình, hoặc tên miền bị quá hạn mà không được tiếp tục duy trì tiếp ... là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất tên miền, phát sinh các khiếu nại và tranh chấp.

 • Khiếu nại liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn

  Trung tâm Internet Việt Nam đã nhận được đề nghị xin được hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn. Sau khi có tên miền, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam muốn đưa tên miền oscvietnamtravel.com.vn vào hoạt động để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam lại gặp khó khăn vì trước đó đã ủy quyền ủy quyền đăng ký tên miền oscvietnamtravel.com.vn cho Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Á Đông (Công ty Á Đông), và nay đã không liên hệ được.

 • Khiếu nại liên quan đến tên miền bsa.vn

  Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp – BSA (Business Studies and Assistance center) là một tổ chức xúc tiến chuyên nghiệp đã có công văn gửi đến VNNIC ngày 23/4/2009 về việc đề nghị hỗ trợ lấy lại tên miền bsa.vn

 • Khiếu nại liên quan đến tên miền fitopharma.com.vn và fito.com.vn

  Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đã gửi công văn đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) khiếu nại về việc liên quan đến tên miền fitopharma.com.vn và fito.com.vn

 • Khiếu nại liên quan đến tên miền silicom.vn

  Công ty Cổ phần Công nghệ Silicom và khiếu nại liên quan đến tên miền silicom.vn. Tên miền silicom.vn đã được Công ty TNHH Đá Bạc đã đăng ký sử dụng từ năm 2006 tại Trung tâm Internet Việt Nam

 • Khiếu nại liên quan đến tên miền nxbgd.com.vn

  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã gửi đơn đề nghị đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đề nghị cấp lại tên miền sau khi tên miền bị thu hồi do quá hạn đóng phí vào ngày 20/10/2009. Tên miền nxbgd.com.vn đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng ký và sử dụng trong nhiều năm, tên miền này gắn liền với thiệu hiệu và được sử dụng in ấn trên các ấn phẩm, sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam