BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước (Chương trình IPv6 For Gov)

Ngày 14/1/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã chính thức ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì thực hiện. Bộ TTTT tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN; xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước (CQNN). 

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Chương trình IPv6 For Gov định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6 thành công trên mạng lưới, dịch vụ, song song với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối Internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. Tăng cường tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương với tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam, phù hợp với xu thế chuyển đổi công nghệ IPv6 chung của thế giới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể tới năm 2025 như sau:
 • 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ, Ngành) ban hành và thực hiện thành công Kế hoạch chuyển đổi IPv6;
 • 100% Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước hoạt động tốt với IPv6, sẵn sàng khả năng hoạt động thuần IPv6.
 • Chuyển đổi toàn bộ hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ kết nối Internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của khối cơ quan nhà nước sang hoạt động với IPv6; sẵn sàng hoạt động thuần IPv6. 
 • Tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam (đạt mức 70% - 80%, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6 vào năm 2025).
2. Một số nội dung chính

2.1. Hướng dẫn đăng ký địa chỉ IP/ASN độc lập (IPv4, IPv6)

2.2. Tư vẫn hỗ trợ chuyển đổi IPv6

 • Tư vấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6;
 • Tư vấn đăng ký địa chỉ IPv6;
 • Tư vấn quy hoạch sử dụng địa chỉ IPv6;
 • Tư vấn về công nghệ, chuyển đổi dịch vụ sang hỗ trợ IPv6.

2.3. Chương trình đào tạo, tập huấn

 • Chương trình đào tạo trực tuyến, địa chỉ: https://academy.vnnic.vn/
 • Chương trình đào tạo trực tiếp:
  • Chương trình cơ bản (thời lượng: 01 buổi - 01 ngày); Mục tiêu: Cung cấp thông tin cập nhật về hiện trạng, yêu cầu chuyển đổi IPv6; cách thức lập kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước.
  • Chương trình nâng cao (thời lượng: 02 ngày); Mục tiêu: Cán bộ tham dự được thực hành trực tiếp trên LAB mô phỏng Trung tâm tích hợp dữ liệu, gồm: hệ thống mạng, dịch vụ, các hệ thống CNTT, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến … Qua đó các các cán bộ tham dự có thể nắm được phương án, kỹ thuật chuyển đổi IPv6, áp dụng xây dựng đề án, kế hoạch, triển khai chuyển đổi IPv6 phù hợp với đơn vị mình.

2.4. Tài liệu tham khảo

3. Thông tin liên hệ:

- Hotline: 0965.029.992; Email: IPv6forGov@vnnic.vn.

- Đầu mối chung và hỗ trợ khu vực Miền Bắc: Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên (Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng, ĐT: 0982.274.098; Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0965.029.992).

- Đầu mối hỗ trợ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên: Chi nhánh VNNIC tại Đà Nẵng (Ông Hoàng Xuân Hiếu, Trưởng Chi nhánh, ĐT: 0903.578.999).

- Đầu mối hỗ trợ khu vực Miền Nam: Chi nhánh VNNIC tại Tp. Hồ Chí Minh (Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng Chi nhánh, ĐT: 0918.464.189).

4. Một số câu hỏi thường gặp
(1) Địa chỉ IPv6 là gì?
Địa chỉ Internet là địa chỉ để định danh các thiết bị có kết nối Internet. Địa chỉ IPv6 là địa chỉ Internet thế hệ thứ 6 (Internet Protocol Version 6) được thiết kế với các tính năng mới để đáp ứng cho nhu cầu phát triển Internet, thay thế địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt.
(2) Tại sao các cơ quan Nhà nước cần phải triển khai IPv6?
- Triển khai IPv6 để giải quyết vấn đề công nghệ; đảm bảo cho phát triển Internet với dịch vụ mới như Internet vạn vật (IoT), thành phố thông minh (Smart City) cũng như sự phát triển của dịch vụ 4G, 5G, ...
- Hạ tầng Internet quốc gia, hạ tầng Internet của doanh nghiệp đã sẵn sàng, đây là thời điểm phù hợp để chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước.
- Triển khai IPv6 là yêu cầu đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.
(3) Các văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu triển khai IPv6 trong cơ quan Nhà nước là gì?
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Điều 18 “Thúc đẩy ứng dụng IPv6”: Cơ quan Nhà nước khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm hỗ trợ IPv6.
- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQNN (Thay thế Thông tư 22/2013/TT-BTTTT), tại Điểm 1.11, Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (đính kèm Thông tư): Tiêu chuẩn kết nối Liên mạng LAN/WAN qua IPv6 là bắt buộc đối với các thiết bị có kết nối Internet.
- Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT có quy định: Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hỗ trợ thế hệ địa chỉ mới IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
- Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6:
+ Giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho các cơ quan Nhà nước.
+ Sở TT&TT: Chủ trì công tác thúc đẩy triển khai IPv6 tại địa phương.
(4) Làm thế nào để triển khai IPv6?
Mỗi tổ chức khi triển khai IPv6 đều phải có sự chuẩn bị, lập kế hoạch với 03 Giai đoạn – 10 bước chuyển đổi IPv6. Tham khảo các tài liệu hướng dẫn của VNNIC biên soạn:
- Hướng dẫn triển khai IPv6 cho cơ quan Nhà nước;
- Tài liệu hướng dẫn triển khai IPv6 cho cơ quan Nhà nước.
(5)  Làm sao để đăng ký địa chỉ IPv6 độc lập?
Mỗi cơ quan nhà nước có thể xét đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6, ASN để thiết lập mạng kết nối độc lập, đa hướng. Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ về VNNIC theo hướng dẫn tại các quy trình sau:
- Quy trình và hướng dẫn đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6.
- Quy trình và hướng dẫn đăng ký số hiệu mạng (ASN).
(6) Cách thức kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho Website?
Trường hợp cơ quan Nhà nước thuê dịch vụ của các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các dịch vụ DNS hosting, Web Hosting và khai báo bản ghi AAAA cho tên miền của cơ quan.
Trường hợp cơ quan Nhà nước tự vận hành hệ thống riêng, cơ quan cần xây dựng, lập kế hoạch chi tiết để chuyển đổi IPv6 cho phù hợp.
Tham khảo Tài liệu hướng dẫn kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho Website.
(7) Sau khi hoàn thành kích hoạt hỗ trợ IPv6, cơ quan tôi có cần thông báo cho đầu mối nào của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Khi hoàn tất kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ, cơ quan thông báo kết quả cho VNNIC qua thư điện tử tới địa chỉ IPv6forGov@vnnic.vn để công bố thông tin trên Website Vietnam IPv6 Ready.